استفاده از کلمات کلیدی LSI برای کسب رتبه بالا

استفاده از کلمات کلیدی LSI برای کسب رتبه بالا

کلمات کلیدی LSI کلمات کلیدی همیشه پایه و اساسِ صفحات وبیِ متنیِ قابل جستجواند. اما وب سایت های بسیار زیادی متاسفانه یا خوشبختانه این نکته سئو را نادیده می گیرند. (خوشبختانه از این نظر که با اهمال این نکته، فرصت و شانس بیش تری به دیگر وب سایت های آگاه می دهند.) یکی از این […]