ترندهای بازاریابی اینستاگرام در سال 2018

ترندهای بازاریابی اینستاگرام در سال 2018

بازاریابی اینستاگرام اینستاگرام از سال 2010 که تشکیل شده تا به امروز تغییرات زیادی به خود دیده است. امروزه تعداد کاربران فعال ماهانه ی این برنامه ی محبوب به 800/000/000 نیز می رسد. با اینکه این رقم بسیار موثر است اما چیزی که خیلی قابل توجه است نرخ رشد در پلت فرم هاست. در سال […]