راهنمای شروع بهینه سازی موتور جستجو

راهنمای شروع بهینه سازی موتور جستجو

بهینه سازی موتور جستجو موضوع مهمی ست که در سال های اخیر با افزایش کسب وکارهای اینترنتی و ایجاد رقابت برای دیده شدن در موتورهای جستجو شدت یافته است. تاکنون مقالات مختلف و متعددی برای آشنایی با این مبحث گسترده ایجاد شده اند که در پست های دیگر به برخی از آنها نیز اشاره کرده ایم. […]

ایندکس موتور جستجو چیست؟

ایندکس موتور جستجو چیست؟

ایندکس موتور جستجو ایندکس موتور جستجو فرآیند گردآوری، تجزیه و تحلیل و ذخیره سازی داده ها برای استفاده کردن موتور جستجوست. ایندکس واقعی موتور جستجو جایی است که تمامی داده های جمع آوری شده ی موتور جستجو ذخیره شده اند. این ایندکس موتور جستجو است که نتایج را برای جستجوها و پیج هایی که درون […]